top of page
Wave

THƯ VIỆN BẢN ÁN

Các bản án được công bố tại Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao

Đối với từng kiểu/loại vụ việc chi tiết, cụ thể có thể xem các bài tổng hợp tại:

- Lĩnh vực Dân sự

- Lĩnh vực Hình sự

- Lĩnh vực Kinh doanh thương mại

- Lĩnh vực Hành chính

- Lĩnh vực Lao động

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Ngày ban hành:

4 tháng 7, 2021

Số:

36/2021/DS-GĐT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Loại văn bản:

Quyết định giám đốc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Sửa bản án phúc thẩm

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày ban hành:

15 tháng 6, 2021

Số:

163/2021/HC-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Hành chính

Khiếu kiện đất đai

Kết quả vụ việc:

Bác kháng cáo của người khởi kiện; Giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tài sản bị xâm phạm

Ngày ban hành:

15 tháng 6, 2021

Số:

124/ 2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND tỉnh Tây Ninh

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo bị đơn; sửa bản án sơ thẩm; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn.

Tranh chấp thừa kế Tài sản

Ngày ban hành:

23 tháng 5, 2021

Số:

295/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Án lệ số 33/2020

Lĩnh vực:

Dân sự

Thừa kế

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận kháng nghị VKSND cấp cao TP.HCM; chấp nhận kháng cáo của bị đơn; Sửa Bản án sơ thẩm

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - bồi thường thiệt hại do nhà cửa gây ra, tháo dỡ vật kiến trúc trên không gian nhà.

Ngày ban hành:

19 tháng 5, 2021

Số:

66/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND tỉnh An Giang

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.

Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

9 tháng 5, 2021

Số:

123/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND tỉnh Bến Tre

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

AL số 04/2016

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Sửa bản án Sơ thẩm
Không chấp nhận kháng cáo

Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

6 tháng 5, 2021

Số:

127/2021/DS-GĐT

Cơ quan giải quyết: 

TAND cấp cao tại Tp.HCM

Loại văn bản:

Quyết định Giám đốc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận một phần kháng nghị giám đốc thẩm. Hủy toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm và toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm. Giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Phú Quốc (nay là TAND Tp. Phú Quốc), giải quyết sơ thẩm lại

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

18 tháng 4, 2021

Số:

54/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND cấp cao Hà Nội

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Sửa bản án dân sự sơ thẩm.

Khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý Nhà nước về đất đai

Ngày ban hành:

15 tháng 4, 2021

Số:

198/2021/HC-PT

Cơ quan giải quyết: 

TANDCC tại TP.HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Hành chính

Khiếu kiện đất đai

Kết quả vụ việc:

-Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về tòa án tỉnh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Tranh chấp chia di sản

Ngày ban hành:

15 tháng 3, 2021

Số:

99/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Án lệ số 06/2016/AL; Án lệ số 05/2016/AL

Lĩnh vực:

Dân sự

Thừa kế

Kết quả vụ việc:

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn

Tranh chấp về người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Ngày ban hành:

22 tháng 2, 2021

Số:

18/2021/HNGĐ-GĐT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại Tp.HCM

Loại văn bản:

Quyết định Giám đốc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Hôn nhân gia đình

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại Tp.HCM. Hủy Bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm

Tranh chấp HĐ chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

18 tháng 1, 2021

Số:

33/2021/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

AL số 04/2016

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Y án sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu phản tố Bị đơn

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

18 tháng 1, 2021

Số:

179/2017/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND tỉnh Vĩnh Long

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Không chấp nhận kháng cáo của Bị đơn, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn

Tranh chấp thừa kế Tài sản và quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

17 tháng 12, 2020

Số:

685/2020/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Thừa kế

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận một phần kháng cáo và hủy bản án sơ thẩm

Tranh chấp bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trọng hoạt động thi hành án dân sự

Ngày ban hành:

3 tháng 12, 2020

Số:

40/2020/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kết quả vụ việc:

Không chấp nhận kháng cáo của Nguyên đơn và Bị đơn. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm

Tranh chấp đòi lại di sản thuộc sở hữu chung, chia tài sản chung, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà

Ngày ban hành:

26 tháng 11, 2020

Số:

642/2020/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Thừa kế

Kết quả vụ việc:

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản; chuyển quyền sử dụng đất; hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày ban hành:

25 tháng 11, 2020

Số:

639/2020/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Đất đai

Kết quả vụ việc:

Y án sơ thẩm
Không chấp nhận kháng cáo

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế

Ngày ban hành:

19 tháng 11, 2020

Số:

02/2020/HC-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND
Tp. Cần Thơ

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Hành chính

Khiếu kiện thuế

Kết quả vụ việc:

-Bác yêu cầu khởi kiên, không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện. -Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Ngày ban hành:

5 tháng 11, 2020

Số:

25/2020/QĐ-GĐT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Tối cao

Loại văn bản:

Quyết định Giám đốc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Hành chính

Khiếu kiện đất đai

Kết quả vụ việc:

-Chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND Tối cao.
-Hủy Quyết định GĐT của TAND Cấp cao tại TP.HCM, giữ nguyên bản án phúc thẩm.

Tranh chấp thừa kế tài sản

Ngày ban hành:

27 tháng 10, 2020

Số:

574/2020/DS-PT

Cơ quan giải quyết: 

TAND Cấp cao tại TP. HCM

Loại văn bản:

Bản án phúc thẩm

Áp dụng án lệ:

Không

Lĩnh vực:

Dân sự

Thừa kế

Kết quả vụ việc:

Huỷ toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm

bottom of page