top of page
Modern Structure

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm của Đông Phương Luật bao gồm các luật sư và chuyên gia pháp lý tốt nghiệp từ nhiều trường đào tạo luật uy tín trong và ngoài nước...

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thành Công

Luật sư điều hành

Đoàn luật sư Tp.HCM

Đoàn Thanh Khiết

Luật sư Đồng điều hành

Đoàn luật sư Tp.HCM

Trần Thị Huệ Linh

Luật sư Thành viên

Đoàn Luật sư Tp.HCM

Mai Thanh Bình

Luật sư Cộng sự Cao cấp

Đoàn luật sư Tp.HCM

Nguyễn Thế Thắng

Luật sư Cộng sự Cao cấp

Đoàn luật sư Tp.HCM

Phan Đường Danh Phi

Luật sư Cộng sự

Đoàn Luật sư Tp.HCM

Vũ Phi Long

Luật sư Đồng điều hành

Đoàn luật sư Tp.HCM

Trần Văn Đôn

Luật sư Đồng điều hành

Đoàn luật sư Tp.HCM

Nguyễn Trình

Luật sư Thành viên

Đoàn luật sư Tp.HCM

Nguyễn Hải Kim Long

Luật sư Cộng sự Cao cấp

Đoàn luật sư Tp.HCM

Phan Huy Thái Nguyên

Luật sư Cộng sự Cao cấp

Đoàn luật sư Tp.HCM

Anchor 1

VĂN PHÒNG TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Trung Thành

Luật sư Trưởng Chi nhánh

Đoàn luật sư Tp. Đà Nẵng

bottom of page