top of page
Wood and Tiles

INTRODUCTION

​East Law Firm, LLC. (“Dong Phuong Luat”) was founded in 2008 by Lawyer Nguyen Thanh Cong along with Partners and Associates, a prestigious and professional law practice organization in Vietnam.

 

A team of experienced and professional lawyers with a dedicated spirit of customer service enables Dong Phuong Luat to meet diverse legal requirements of clients effectively.

 

Our lawyers and consultants continually enhance their professional knowledge and ethics to provide the best solutions for clients' legal issues, ensuring their success.

Abstract Lights

SỨ MỆNH

“All for the benefit of customers” is the highest goal that we East Law Firm has always aimed and strived to achieve since our founding day.

 

East Law Firm's Lawyers and Consultants always practice law with the highest care and rigor, comply with business standards and professional ethics, and commit to absolute confidentiality of all client information.

 

Therefore, over a short period, East Law Firm and the team of Lawyers and Consultants have built a reputation and position in the hearts of customers, being recognized as a law firm with outstanding service quality, professionalism, and reliability in Vietnam.

SỨ MỆNH

Lunar Eclipse

TẦM NHÌN

Hiện nay, Đông Phương Luật đang cố gắng đáp ứng mong đợi của khách hàng bằng việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ pháp lý để nâng cao khả năng phục vụ khách hàng.

 

Ngoài trụ sở chính tại Quận 1 và hai chi nhánh tại Quận Tân Bình và Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Phương Luật đã phát triển thêm ba chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Nha Trang.

 

Đội ngũ Luật sư và Chuyên gia tư vấn của Đông Phương Luật tin tưởng sâu sắc rằng: Tăng trưởng bền vững và không ngừng gia tăng giá trị của công ty là vấn đề sống còn để có được niềm tin của khách hàng và đối tác.

bottom of page