top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bao gồm: 

  • Tư vấn thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

  • Tư vấn các quy định pháp luật về đất đai và hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm giao đất, cho thuê đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giải tỏa và bồi thường khi thu hồi đất, v.v…

  • Thực hiện thẩm tra thủ tục pháp lý đối với các dự án bất động sản.

  • Tư vấn/thẩm định các hợp đồng xây dựng.

  • Tư vấn cho thuê nhà ở và văn phòng, bất động sản công nghiệp. 

bottom of page