top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Các Luật sư của chúng tôi có khả năng tư vấn và cung cấp hỗ trợ pháp lý các lĩnh vực pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ như sau:

 

  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký nhãn hiệu thương mại, thiết kế công nghiệp và quyền tác giả. 

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến các hợp đồng cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.

  • Tiến hành điều tra về các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (đưa ra cảnh báo, khiếu nại, khởi kiện, tranh tụng tại tòa án hoặc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, v.v..)

bottom of page