top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép trong các lĩnh vực nhất định để bảo đảm sự tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực cấp phép này, bao gồm: 

  • Thị thực nhập cảnh/Visa (Đầu tư/Lao động).

  • Thẻ tạm trú.

  • Chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự.

  • Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

  • Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

  • Giấy phép xây dựng.

Liên hệ chính:

Tuyen's pix.jpg

LUẬT SƯ MAI XUÂN TUYẾN

Luật sư Thành viên

maituyen@dongphuongluat.com

bottom of page