top of page

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các luật sư kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và cung cấp cho khách hàng các giải pháp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các dịch vụ chính sau:

Với các kiến thức chuyên sâu về pháp luật lao động Việt Nam, các Luật sư của chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong lĩnh vực lao động và việc làm như sau:

 

  • Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

  • Nội quy lao động.

  • Các thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trong quan hệ lao động, v.v.. 

  • Giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài.

bottom of page