top of page

26/6/21

Hướng dẫn chi tiết Luật Cư trú 2020

Thông tư 55/2021 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết quy định tại Luật Cư trú 2020.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021 hướng dẫn chi tiết quy định tại Luật Cư trú 2020. Luật Cư trú 2020 Thông tư 55/2021 cùng có hiệu lực từ ngày 1-7.


Bảy trường hợp sổ hộ khẩu bị thu hồi


Ngày 1-7 là thời điểm thực thi việc quản lý nơi cư trú của công dân dựa trên số định danh cá nhân (số CCCD) thay cho sổ hộ khẩu.

Theo Luật Cư trú 2020, nếu đã được cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trước thời điểm trên thì khi thực hiện các thủ tục về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ đã cấp thì sẽ thu hồi sổ hộ khẩu cũ.

Khoản 2 Điều 26 Thông tư 55/2021 quy định khi thực hiện các thủ tục về cư trú trong bảy trường hợp sau đây mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì sổ cũ sẽ bị thu.


- Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú;

- Thực hiện điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Thực hiện tách hộ;

- Thực hiện xóa đăng ký thường trú;

- Thực hiện đăng ký tạm trú;

- Thực hiện gia hạn tạm trú;

- Thực hiện xóa đăng ký tạm trú.


Việc thực hiện các thủ tục nêu trên phải làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đó. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, thu hồi sổ cũ và không cấp sổ mới.


Trường hợp phải đăng ký tạm trú


Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký thường trú, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.


Điều 13 Thông tư 55/2021 hướng dẫn: Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới.


Nếu đến sinh sống tại chỗ ở mới trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong cơ sở dữ liệu về cư trú.


Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở nhận nuôi, nhận chăm sóc có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó.


Ngồi nhà vẫn làm được thủ tục

Theo Thông tư 55/2021, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.


Nếu đến trực tiếp thì có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu.

Nếu đăng ký cư trú qua các cổng dịch vụ công thì phải khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định.

Phải xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.


Kết quả được thông báo dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết và không hoàn trả lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

Key word:

Nguồn: 

Download

TIN BÀI MỚI

Từ 1-7: Bị tòa bác yêu cầu ly hôn, được nộp đơn lại ngay, không cần chờ 1 năm

Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Talkshow Nhận diện lừa đảo qua mạng do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 05/06/2024

Công văn số 1083/VKSTC-V9 của VKSNDTC giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

bottom of page