top of page

20/2/20

Bãi bỏ nhiều quy định xử phạt VPHC trong kinh doanh bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP

Theo đó, bãi bỏ một số quy định về xử phạt VPHC trong kinh doanh bất động sản.

 

- Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 60 Nghị định 139/2017/NĐ-CP:

"Điều 60. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định;..."


- Bãi bỏ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định 139/2017/NĐ-CP:

"Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (viết tắt là đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư)

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định;

b) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định;..."

 

Đối với những hành vi nêu trên mà xảy ra trước ngày 01/4/2020 nhưng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.


Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày 01/4/2020 thì không xử phạt vi phạm hành chính.


Nghị định 21/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

Từ khóa: 

Tải xuống

bottom of page